انواع زاویه در مثلث

شنبه 8 خرداد 1389 ساعت 20:14

عنوان : انواع زاویه و مثلث ها

انواع زاویه:

زاویه ی نیم صفحه: زاویه ای که اضلاع آن در امتداد یکدیگر باشند یا به عبارتی اندازه آن 180 درجه باشد.


ادامه دارد کلیک کن.

زاویه ی صفر: زاویه ای که اضلاع آن در یک امتداد و در یک جهت باشد.

زاویه ی محدب: زاویه ای از نیم صفحه کوچک تر باشد.

زاویه ی مقعر: زاویه ای که از نیم صفحه بزرگتر باشد.

زاویه قائمه:‌زاویه ای که اضلاع آن بر هم عمود باشند.

زاویه ی حاده (تند):‌زاویه ای که اندازه آن کم تر از 90 درجه باشد.

زاویه ی منفرجه (باز):‌زاویه ای که اندازه ی آن بیش تر از 90 درجه و کمتر از 180 درجه باشد.

دو زاویه ی مجاور: دو زاویه که در یک رأس و یک ضلع مشترک باشند.

دو زاویه ی مجانب: دو زاویه ی مجاور که مجموع اندازه ی آنها 180 درجه باشد.

دو زاویه ی متمم: دو زاویه که مجموع اندازه ی آنها 90 درجه باشد.

دو زاویه ی مکمل:‌دو زاویه که مجموع اندازه ی آنها 180 درجه باشد.

حالا ممکن است که سه زاویه یا بیشتر با هم زاویه ی قائمه یا نیم صفحه تشکیل دهند.

مجموع زاویه های داخلی در مثلث 180 درجه می باشد.


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo