شگفتی در اعداد

دوشنبه 3 خرداد 1389 ساعت 07:34

شگفتیهای اعداد

 

 

63 ÷ 3=6 ×3+3

 

95÷5=9+5+5

 

85-63=8+5+6+3

 

272+16=(2+7) ×2  ×16

 

√64=6+√4

 

√6724=6+72+4

 

√169=√16+9

 

√11881=118-8-1

 شگفتی در حساب :     

عدد 6174

 

عدد 6174 را در نظر بگیرید و ارقام آن را چنان جابه جا کنید که بزرگترین عدد ممکن از آنها ساخته شود ؛ یعنی آنها را به ترتیب نزولی قرار دهید . همچنین ارقام این عدد را طوری جابه جا کنید که کوچکترین عدد ممکن از آنها تشکیل شود و عدد اخیر را از عدد اول کم کنید . خواهید داشت :

6174   =1467-7641

که همان عددی است که با آن شروع کردیم .

حال همین روش را در مورد عدد 4959 اجرا کنیم . داریم

53550 = 4599- 9954

ظاهراً در این مورد چیز قابل توجهی دیده نمی شود . اگر روش را در مورد تفاضل 5355 به کار بریم ، به دست می آوریم

1998 = 3555

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo