X
تبلیغات
زولا

سوالات تستی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی ارسالی دوستان

شنبه 8 خرداد 1389 ساعت 20:57

برای دیدن سوالات روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

1- هشت بسته ی ده هزار تایی چند می شود ؟ باعلامت ×نشان دهید0

الف)800000    (  )                         ب)18000   (  )

ج)80000         (  )                           د)81000      (‌‌  )

2 کوچک ترین عدد بین اعداد زیر کدام است؟باعلامت×نشان دهید0

الف)100101( )              ب)101000( )               ج)101010( )           د)100110 ( )

3 برای رسم یک خط کافیست چند نقطه از آن را داشته باشیم؟

الف)یک نقطه( )                ب)دو نقطه( )                  ج)سه نقطه( )                   د)چهارنقطه( )

4 یک پاره خط چند نقطه ی وسط دارد ؟

 الف )5 تا( )               ب)6 تا( )                    ج)3 تا()                 د)1

5 به خطی که ازدوطرف باز باشد000000000000000000می گویند0

 الف)نیم خط( )            ب)پاره خط( )           ج)خط راست( )                د)خط شکسته( )

6 زاویه ای  که از زاویه ی راست کوچک تر باشد چه نامیده می شود؟

الف)تند( )               ب)راست( )                   ج)قائمه( )                    د)زاویه ی باز( )

7 ‍‍‍در کدام عدد ارزش مکانی 3 بیشبر است؟

الف)93256 ( )           ب)99083 ( )                    ج)99399( )                  د)911939 ( )

8  کدام یک از ضرب های زیر رابه کمک جمع نمی توان انجام داد؟

الف)1×8 ( )             ب)0 ×6 ( )                       ج)7 ×1 ( )                      د) 2×7 ( )

9 از یک نقطه ی خارج یک خط ،چند عمود می توان بر آن رسم کرد؟

الف)5 خط( )                   ب)2خط ( )                           ج)1خط ( )                         د)خط های زیاد ( )

10 در کدام یک از خط های زیر عمود منصف رامی توان رسم کرد؟

الف)خط( )                   ب)پاره خط( )                  ج)نیم خط( )                 د)خط راست ( )

11 چهار ضلعی که دو ضلع موازی داشته باشدچه می گویند؟

الف)مربع( )                     ب)ذوزنقه( )                ج)لوزی( )                          د) مستطیل ( )

12 ضلع روبه روی زاویه ی راست در مثلث قائم الزاویه چه نام دارد؟

الف)راس( )                       ب)نیم خط( )                  ج)قطر( )                     د)وتر

13 کدام یک از اعداد زیر نمی تواندباقی مانده ی تقسیم عددی بر 5 باشد؟

الف)0 ( )                  ب)3 ( )                             ج)4 ( )‌                            د)6 ( )

14 به جواب تقسیم چه گفته می شود؟

الف) خارج قسمت( )                 ب)باقی مانده( )                      ج)مقسوم( )                 د)مقسوم علیه( )

15 واحد اندازه گیری گازوئیل کدام یک از موارد زیر است؟

الف)سانتی متر( )                     ب)لیتر( )                           ج)کیلوگرم( )                 د)متر مربع( )

16 کدام یک از اعداد زیرهم بر4 وهم بر3 بخش پذیر است؟

 الف)460 ( )                  ب)192 ( )                     ج)35 ( )                     د)220 ( )

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo